PENGENALAN

Bersyukur kepada hadirat Illahi, kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya saya dapat membuat tugasan tesis yang telah diberikan dengan lancar. Walaupun kadang-kadang terdapat masalah, namun berkat kesabaran dan tunjuk ajar daripada kawan-kawan dan penyelia iaitu Dr Hjh Siti Fatimah Mohd Yassin dan Dr Saemah Rahman, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah...Tajuk yang diberikan kepada kami, yang perlu disiapkan adalah berkenaan " Pengintegrasian Sumber Maklumat Dari Laman Web Untuk Pengajaran dan Pembelajaran...". Pelbagai cara dan rintangan untuk menyiapkan tugasan ini. Ikutilah rentetan suka duka saya sepanjang persiapan menyiapkan tugasan ini...

EPISOD 4: PANDUAN STRATEGI METAKOGNITIF

Tuesday, October 21, 2008

Sebagai panduan untuk pencarian maklumat laman-laman web yang berkaitan dengan tajukaku perlu menggunakan strategi metakognitif serta mengaplikasikan Standart Pemikiran dalam pemilihan laman web yang menepati kriteria yang diminta. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai hal ini, aku perlu mempelajari kandungan laman web Metaku:

www.cahtma.com/ metaku/index64. html

Tugas pertama yang aku lakukan adalah mendaftar sebagai pengguna. Seterusnya lakukan analisis kendiri. Jawab dengan tepat dan kemukakan keputusan kepada kami. Kami diberi tempoh untuk mempelajari maklumat tersebut dan dijadikan pengetahuan yang perlu diaplikasikan dalam kajian ini dalam tempoh seminggu dari sekarang (16 Sept 08). Tugas seterusnya adalah menghantar kepada borang penilaian penggunaan laman web Metaku sebelum 16 Sept.

EPISOD 3: PANDUAN PROSES KAJIAN - Mencari, Memilih dan Menilai

Untuk kajian ini aku perlu mempunyai sekurang-kurangnya 3 blog yang berasingan iaitu:

1. Blog peribadi/personal (optional)

2. Blog tentang proses menjalani latihan ilmiah (mencatatkan refleksi setiap proses yang dilalui semasa membuat latihan ilmiah ini (proses kajian dan refleksi metakognitif)

3. Blog tentang laman-laman web yang berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih dan dinilai berdasarkan standard pemikiran (pemikiran kritikal)

4. Blog tentang pengajaran dan pembelajaran tajuk (pemikiran kreatif anda)

Kami diingatkan supaya tidak terlalu menekankan soal estetika atau kosmetik blog pada ketika ini kerana tugas yang penting dan kritikal pada saat ini ialah seperti berikut:

1. Membaca, mengetahui, memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tentang pemikiran kritikal melalui artikel yang telah diupload.

2. Mencari, memilih dan menilai laman-laman web berdasarkan kriteria standard pemikiran.

3. Cari sekurang-kurangnya 50 laman web yang berkaitan dengan tajuk sama ada dalam bahasa Melayu, Indonesia dan English.

4. Menganalisis dan menilai kandungan laman-laman web berkenaan berdasarkan standard pemikiran. Buat table/jadual untuk memudahkan amembuat statistik deskriptif dari segi peratus laman web yang ada telah cari, pilih dan nilai yang memenuhi kriteria.

5. Membuat ulasan ringkas kandungan berdasarkan kriteria penilaian berasaskan standard pemikiran.

6. Semasa proses ini dijalankan Hajah menasihatkan supaya membina create satu blog yang khusus dengan menyenaraikan laman-laman web berkenaan serta ulasan. Kerana anda akan membuat pautan kepada blog berkenaan dari blog tentang pengajaran dan pembelajaran tajuk anda. (Ini yang dikatakan pengintegrasian sumber maklumat laman web dalam pengajaran dan pembelajaran tajuk anda).

7. Dalam prosesmenganalisis kandungan laman-laman web yang dikemukakan oleh penulis lain, aku juga perlu mengambil iktibar dari kelemahan-kelemahan laman-laman web berkenaan supaya ianya tidak diulangi dalam blog-blog yang aku bina. Ia juga menjadi catatan dalam blog latihan ilmiah sebagai refleksi.

EPISOD 2: PANDUAN PROSES KAJIAN

Sebagai tugasan pertama, aku diminta memilih satu tajuk yang bersesuaian dengan bidang kami.Kajian yang dibuat adalah berkaitan dengan pengintegrasian sumber maklumat laman web dalam pengajaran dan pembelajaran. Blog yang dibina perlu dimuatkan segala sumber maklumat yang berkaitan tajuk. Ia juga perlu digunakan sebagai medan sokongan kepada P&P tajuk berkenaan. Bukan senang hendak pilih tajuk ini..Aku perlu pastikan aku mampu mempersembahkan tajuk itu nanti dalam bentuk teknologi ini..Fikir punya fikir, akhirnya aku memilih tajuk "Pengintegrasian Sumber Maklumat Dari Laman Web Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Sewa dan Jual Beli"..Itupun 2 kali jugalah aku bertukar tajuk..Nasib baik Hajah tak marah pasal hal tu..Thankz Hajah..


Seterusnya dalam proses pembangunan blog ini, antara langkah-langkah yang perlu aku lakukan ialah:

1. Membuat analisis keperluan (berdasarkan maklumat dalam bab 1 dan bab 2 - kajian kepustakaan dengan menetapkan objektif blog-objektif pembelajaran)

2. Membuat reka bentuk dan membangunkan (memperincikan kandungan; reka bentuk antara muka. Untuk proses ini, boleh create beberapa blog dan membuat pautan antara blog, yang penting isi kandungan blog dipaparkan sesuai dengan tajuk kajian nanti. Aku perlu buat blog tentang proses melaksanakan kajian - refleksi metakognitif- termasuk nanti semasa proses mencari maklumat. Dalam hal inilah kemahiran membuat blog amat penting.

3. Seterusnya aku perlu sebarkan blog pada rakan-rakan lain dalam kumpulan ilmiah ini untuk mendapat maklum balas. Bagi memudahkan penyelia memantau kemajuan, aku letakkan dalam menu links alamat blog-blog tersebut.

* Sebagai tugasan sampingan kami juga perlu dapatkan pengguna iaitu murid-murid sekolah sebenar untuk menilai kandungan pembelajaran dalam blog. Antara petikan kata-kata Hajah ialah:
"Dalam hal ini, anda boleh mendapatkan anak-anak kakitangan UKM. Kita boleh buat special day - jika perlu. Dalam bulan puasa ini anda boleh arrange anak-anak yatim Darul Izzah dan anak-anak kakitangan keselamatan contohnya untuk dibawa ke makmal komputer - sambil belajar kandungan blog anda. Saya harap pelajar dapat arrange pertemuan ini. Boleh buat hari Ahad. Kalau program ke Kemboja anda boleh arrange, inikan pula program berskala kecil ini. Anda boleh gunakan kedua-dua makmal. Seorang pelajar boleh membawa 4-5 murid untuk guna komputer. Anda boleh aturkan proses pengujian dan penilaian ini. Dengan itu, disamping anda memantapkan kajian anda, murid sekolah juga dapat memanfaatkan kajian anda, anda juga boleh buat program tambahan - iaitu mengajar murid membina blog sendiri."

Tapi malangnya aktiviti ini tidak dapat dilaksanakan, mungkin kerna kekangan masa yang menghimpit akibat peperiksaan yang semakin menjelang tiba.

EPISOD 1: PANDUAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN

"Penggunaan sumber maklumat dari laman web dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cabaran besar kepada guru-guru. Walaupun sumber maklumat mudah dicapai, tetapi ledakan maklumat yang terdapat dalam pelbagai laman web telah menyebabkan guru dan pelajar sukar untuk memilih sesuai, menilai dan menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Justeru, guru novis perlu mempunyai kemahiran berfikir tinggi untuk memastikan maklumat yang terdapat dalam laman-laman web adalah sahih dan boleh digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Dengan itu, satu mekanisma untuk penganalisisan dan penilaian bahan-bahan sumber maklumat dari laman-laman web perlu diwujudkan. Seterusnya sumber maklumat tersebut boleh diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran bermakna dengan teknologi maklumat dan komunikasi boleh dilaksanakan." (Dipetik daripada Dr.Hajah Siti Fatimah Mohammad Yassin & Dr. Saemah Abdul Rahman)

Ini adalah antara petikan yang aku bawakan daripada kata-kata penyelia aku. Memang aku akui samalah bahawa guru-guru novis seperti aku dan rakan-rakan lain dalam group ini sememangnya perlu melengkapkan diri dengan maklumat berkaitan teknologi ini sebagai persediaan menghadapi alam pengajaran yang sebenarnya nnti. oleh yang demikian, untuk kajian ini, aku perlu mengaplikasikan ilmu-ilmu ikhtisas yang telah dipelajari seperti:

a. Komputer Dalam Pendidikan (yang terkini anda perlu ada blog sendiri);
b. Psikologi Pendidikan;
c. Teknologi Pendidikan;
d. Pengalaman semasa menjalani latihan mengajar; kaedah Pendidikan Islam / al-Quran;
e. Pengukuran Penilaian;
f. Kemahiran Berfikir Dalam Pendidikan (ilmu tambahan – standard pemikiran –yang perlu dibaca dan difahami serta dibincangkan dalam yahoogroup tentang Intelectual standard. Bahagian ini akan dipantau oleh Dr Saemah)